Programowanie korepetycje

Przyjmę zlecenia w następujących językach:

 • C / C++
 • JAVA
 • PYTHON
 • NVIDIA CUDA / OpenCL
 • FORTRAN
 • STM32
 • Atmetl AVR
 • Arduino
 • MATLAB
 • Octave

Obecnie realizuję projekt programistyczny na wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem powstającego oprogramowania jest analiza dużych zbiorów danych wyprodukowanych w eksperymentach krystalograficznych. Powstałe oprogramowanie ma być sparalelizowane w technologi CUDA/OpenCL.

Inne moje umiejętności informatyczne:

 • Linux
 • Biblioteki: HDF5, libconfig, boost, Templatized C++ Command Line Parser Library
 • GIT